ORE-OFE! ohun

Share If You Love!

ORE-OFE! ohun
Adun ni l’eti  wa,
Gbohun-gbohun re 
y’o gba orun kan,
Ayé o gbe pelu.
         
Ore-ofe sa,
N’igbekele mi;
Jesu ku fun arayé,
O ku fun mi pelu.
Ore-ofe l’o ko,
Oruko mi l’orun;
L’o fi mi fun od’-aguntan,
T’o gba iya mi je.
         
Ore-ofe to mi,
S’ona alafia;
O n toju mi lojojumo,
Ni irin ajo mi
         
Ore-ofe ko mi,
Bi a ti n’gbadura,
O pa mi mo titi d’oni,
Ko si je ki n sako.
Je k’ore-ofe yi,
F’agbara f’okan mi;
Ki n le fi gbogbo ipa mi,
At’ojo mi fun o. 
Amin.

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria