Onigbagbo e bu sayo!

Share If You Love!


Onigbagbo e bu sayo!
1. Onigbagbo e bu sayo!
Ojo nla loni fun wa
Korun fayo korin kikan,
Kigbo atodan gberin
E ho! E yo!
Okun atodo gbogbo.

2. E jumo yo, gbogbo eda,
Laye yi ati lorun,
Ki gbogbo ohun alaaye
Nile, loke, yin Jesu
E fogo fun
Oba nla ta bi loni.

3. Gbohun yin ga, “Om’Afrika”
Eyin iran Yoruba;
Ke “Hosanna” lohun gooro
Jake jado ile wa.
Koba gbogbo,
Juba Jesu Oba wa.

4. E damuso! E damuso!
E ho ye! Ke si ma yo,
Itegun Esu fo wayi,
“Iru-omobinrin” de.
Halleluyah!
Olurapada, Oba.

5. E gbohun yin ga, Serafu,
Kerubu, leba ite;
Angeli ateniyan mimo,
Pelu gbogbo ogun orun.
E ba wa yo!
Odun idasile de.

6. Metalokan, Eni Mimo
Baba Olodumare
Emi Mimo, Olutunnu,
Jesu, Olurapada,
Gba iyin wa
‘Wo nikan logo ye fun.

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria