OLUWA mi, mo n jade lọ – Forth in Thy Name, O Lord, I go

Share If You Love!

OLUWA mi, mo n jade lọ,
Lati se isẹ ojọ mi,
Iwọ nikan l’emi o mọ,
L’ọrọ, l’ero, ati n’ise.
Isẹ t’o yan mi l’anu RẸ,
Jẹ ki n le se tayọtayọ;
Ki n roju Rẹ ni isẹ mi,
K’emi si le f’ifẹ Rẹ han.
Dabobo mi lọwọ ‘danwo,
K’o pa ọkan mi mọ kuro,
L’ọwọ aniyan aye yi,
Ati gbogbo ifẹkufẹ.
Iwọ t’oju Rẹ r’ọkan mi,
Ma wa lọw’ ọtun mi titi;
Ki n ma sisẹ lọ lasẹ Rẹ,
Ki n f’isẹ mi gbogbo fun Ọ.
Jẹ ki n r’ẹru Rẹ t’o fuyẹ,
Ki n ma sọra nigba gbogbo;
Ki n ma f’oju si nkan t’ọrun,
Ki n si mura d’ọjọ ogo.
Ohunkohun t’o fi fun mi,
Jẹ ki n le lo fun ogo Rẹ;
Ki n f’ayọ sure ije mi,
Ki n ba Ọ rin titi d’ọrun.


AMIN
1 Forth in Thy Name, O Lord, I go,
My daily labor to pursue;
Thee, only Thee, resolved to know
In all I think, or speak, or do.
2 The task Thy wisdom hath assigned
O let me cheerfully fulfill;
In all my works Thy presence find,
And prove Thy good and perfect will.
3 Thee may I set at my right hand,
Whose eyes mine inmost substance see,
And labor on at Thy command,
And offer all my works to Thee.
4 Give me to bear Thy easy yoke,
And every moment watch and pray;
And still to things eternal look,
And hasten to Thy glorious day:
5 Fain would I still for Thee employ
Whate’er Thy bounteous grace hath given,
And run my course with even joy,
And closely walk with Thee to Heaven.

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria