O fun mi l’edidi

Share If You Love!

O fun mi l’edidi,
‘Gbese nla ti mo je,
B’o ti fun mi, o si  rerin,
Pe, “Mase gbagbe mi!”

O fun mi l’edidi,
o san igbese na;
B’o ti fun mi, o si rerin,
Wi pé, “Ma ranti mi!”

N ó p’edidi na mo,
B’igbese tile tan;
o n so ife eni t’o san,
Igbese naa fun mi.

Mo wo, mo si rerin
Mo tun wo, mo sokun;
eri ife Re si mi ni,
N ó toju re titi.
           
Ki tun s’edidi mo,
Sugbon iranti ni!
Pe gbogbo igbese mi ni,
Emmanueli san.

 Amin

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria