Nipa ife Olugbala

Share If You Love!

1. Nipa ife olugbala
ki yio si nkan
Ojurere re ki pada
ki yio si nkan
Owon l’eje t’owo wa san
Pipe ledidi or’ofe
Agbara l’owo t’ogba ni
Kole si nkan
2 Bi a wa ninu iponju
ki yio si nkan
Igbala kikun ni tawa
ki yio si nkan
Igbekele olorun dun,
 gbigbe ninu Kristi l’ere
Emi sin so wa di mimo
Kole si nkan
3 Ojo ola yio  dara
ki yio si nkan
Gbagbo le korin nnu ponji,
 ki yio si nkan
Agbe kele ‘fe baba wa
Jesu fun wa l’ohun gbogbo
Ni yiye tabi ni kiku
Ko le si nkan
THROUGH THE LOVE OF GOD
1.Through the love of God our Saviour                     
All will be well
Free and changeless in His favour                             
All, will be well                                                          
Precious is the blood that sealed us;  
Perfect is the grace that sealed us;     
Strong the hand stretched forth to shield us             
All, will be well                                                          
2.Though we pass through tribulation,                      
All will be well                                                           
Ours is such a full salvation                                       
All, will be well          
Happy still in God confiding,            
Fruitful if in his abiding;                                            
Holy through the Spirit’s guiding                              
All, will be well                                                          
3.We expected as bright tomorrow,
All will be well
Faith can sing through days of sorrow
All will be well
On our Father’s love relying,
Jesus every need supplying,
Then in living and in dying
All will be well

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria