Nigba kan ni Betlehemu

Share If You Love!

Nigba kan ni Betlehemu
Ile kekere kan wa
Nib’i’ya kan te mo’re si
Lori ibuje eran
Maria n’iya omo na
Jesu Kristi l’omo na
O t’orun wa s’ode aye
On l’Olorun Oluwa
O f’ile eran se ile
‘Buje eran fun ‘busun
Lodo awon otosi
Ni Jesu gbe li aye
Ni gbogbo igba ewe Re
O ngboran o si mb’ola
O feran Osi nteriba
Fun iya ti ntoju Re!
Oye ki gbogbo’ omode
K’o se olugboran be
‘Tori on je awose wa
A ma dagba bi awa
O kere ko le da nkan se
A ma sokun bi awa
O si le ba wa daro
O le ba wa yo pelu
A o foju wa ri nikehin
Ni agbara ife re
Nitori omo rere yi
Ni Oluwa wa l’orun
O nto awa omo re
S’ona ibiti On lo
Ki se ni ibuje eran
Nibiti malu njeun
L’awa o ri; sugbon lorun
Lowo otun ‘Olorun
‘Gba ‘won ‘mo Re b’irawo
Ba wa n’nu aso la


AMIN

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria