Mo fe ki ndabi Jesu

Share If You Love!

Mo fe ki ndabi Jesu
Ninu iwa pele
Ko s’enu t’o  gb’oro ‘binu
L’enu Re lekan ri
Mo fe ki ndabi Jesu
L’adura ‘gba gbogbo
Lori Oke ni on nikan
Lo pade Baba  Re
Mo fe ki ndabi Jesu
Emi ko ri ka pe
Bi nwon ti korira Re to
O’ s’enikan ni’bi
Mo fe ki ndabi Jesu
Ninu ise rere
K’a le winipa t’emi pe
‘O se won to le se”
Mo fe ki ndabi Jesu
T’o f’iyonu wipe
“Je k’omode wa sodo mi”
Mo fe je ipe Re
Sugbon nko dabi Jesu
O si han gbangba be;
Jesu fun mi l’ore-ofe,
Se mi, ki ndabi Re
Amin

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria