Gbat’ agbara Olorun de

Share If You Love!

Gbat’ agbara Olorun de
Li ojo Pentikosti
Sa ifoju sona pari
Tori won ri Emi gba
Chorus
Ran agbara Oluwa
Ran agbara Oluwa
Ran agbara Oluwa
Ki o si baptis wa
Ela ‘han ina be le won
Won si wasu oro na
Opolopo enia gbagbo
Won yi pada s’ Olorun
Ran agbara Oluwa
A nwona fun Emi Mimo
Gbogbo wa f’ohun sokan
Mu ‘leri na se Oluwa
Ti a se nin’oro Re
Ran agara Oluwa
Jo fi agbara Re kun wa
Fun wa ni ‘bukun t’a nfe
Fi ogo Re kun oka wa
B’a ti nfi’ bagbo bebe
Ran agbara Oluwa


AMIN

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria