B’ORUKO JESU TI DUN TO

Share If You Love!

B’ORUKO JESU TI DUN TO
1. B’oruko Jesu ti dun to,
ogo ni fun Oruko Re
o tan banuje at’ogbe
ogo ni fun oruko Re
ogo f’oko Re, ogo f’oko Re
ogo f’oruko Oluwa
ogo f’oko Re, ogo f’oko Re
ogo f’oruko Oluwa
2. O wo okan to gb’ogbe san
Ogo ni fun oruko Re
Onje ni f’okan t’ebi npa
Ogo ni fun oruko Re
3. O tan aniyan elese,
Ogo ni fun oruko Re
Ofun alare ni simi
Ogo ni fun oruko Re
4. Nje un o royin na f’elese,
Ogo ni fun oruko re
Pe mo ti ri Olugbala
Ogo ni fun oruka Re.

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria