BABA mi gbọ temi!

Share If You Love!

BABA mi gbọ temi!
‘Wọ ni Alabo mi,
Ma sunmọ mi titi;
Oninure julọ!
Jesu Oluwa mi,
Iye at’ogo mi,
K’igba naa yara de,
Ti n ó de ọdọ Rẹ.
         
Olutunu julọ,
‘Wọ ti n gbe inu mi,
‘Wọ to mọ aini mi,
Fa mi, k’o si gba mi.
Mimọ, mimọ, mimọ,
Ma fi mi silẹ lai,
Se mi n’ibugbe Rẹ,
Tirẹ nikan lailai.

AMIN

Share If You Love!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria