Monthly Archives: August 2015

A F’OPE F’OLORUN

A F’OPE F’OLORUN 1. A f’ope f’olorunL’okan ati l’ohun waEni s’ohun ‘yanuN’nu eni t’araye nyo‘gbat’a wa l’om’owoOn na l’o ntoju waO si nf’ebun ifeSe ‘toju wa sibe. 2. Oba Onib’oreMa fi w asile laelaeAyo ti ko l’opinOn ‘bukun y’o je ti waPa wa mo...

READ MORE
Phone: +2348093415875
Fax: +2348135291769
S. O. S. Int’l. P. O. Box 1297
Agege, Lagos, Nigeria